پلمپ سیمی گمرک

پلمپ سیمی گمرک

قابلیت حک شماره سریال، نام و آرم

فشار تحملی: 260 الی 280 کیلوگرم

موارد کاربرد: درب های ورود و خروج، کانتینر، واگن، …

تنوع رنگ: آّبی – قابلبت تولید در هر رنگ سفارش داده شده

افزودن نظر شما